Контакти

Милена Иванова
СК „Солид”
ул. „Г.С. Раковски” № 1, ет. 6
5500 Ловеч

Димитър Хаджиниколов
бул. „Витоша” № 172
1408 София
dimitarhadjinikolov@gmail.com