Проекти

                                                  Днешните деца – утрешното бъдеще
Фондация ФАЕЛ е партньор на Основно училище „Св.св. Кирил и Методий“ в с. Бежаново и на Община Луковит в проекта „Днешните деца – утрешното бъдеще“. Кодът на процедурата е BG05M2OP001-3.002. Проектът предвижда:
–    Създаване на Спортен клуб „Здрав дух в здраво тяло“ със спортни групи по лека атлетика и туристическо ориентиране. По време на пролетната ваканция ще бъде организиран пет-дневен пролетен лагер, където децата ще прилагат придобитите знания и умения по спортните дисциплини.
–    Допълнително обучение по български език за ученици, за които българския език не е майчин език.
–    Създаване на групи по фолклор. В хода на проекта ще бъдат направени драматизации на две приказки. За целта ще бъдат закупени съответните костюми. Съвместно ще се отбелязват празници и учениците ще изготвят собствени мартеници.
–    Създаване на клуб „Социална отговорност“. Той ще включва Родителски клуб и Ученически клуб. Двата клуба, заедно с преподавателите, ще формират Клуба „Социална отговорност“. Целта ще е възпитаване и обучаване на родители и ученици по социално значими за ромското малцинство проблеми – здравни, битови, финансови и др. В рамките на дейността на клуба учениците ще се запознаят и с дейността на основни институции в община Луковит.
Проектът ще се реализира в рамките на една година.