Проекти

Проект „Подкрепа на МСП, занимаващи се с традиционни занаяти“ (2022 г.)

В проекта взеха участие общо 7 представители на занаяти, занимаващи се с керамика, дърводелство, резбарство и други художествени занаяти.

Проектът се проведе в 3 основни направления:

 1. Подпомагане реализацията на продукцията на традиционните занаяти.
 2. Взаймодействие и обмяна на опит със занаятчии от други райони на България
 3. Обучение с цел повишаване квалификацията за древните български знаци и символи в българския бит и култура

Първата дейност се проведе на традиционния панаир на занаятите в с. Орешак, общ. Троян от 13-ти до 15-ти август 2022 г.  Фондация ФАЕЛ финансира общ щанд на заинтересованите занаятчии – участници в проекта. Представени бяха различни изделия от керамика, дърво и текстил. Също така бяха проведени и демонстрации по грънчарство с дървено крачно колело, на което малки и големи имаха възможността да се пробват на занаят и да усетят глината в ръцете си.

Може да се каже, че и тази година интересът към щанда на фондация ФАЕЛ на традиционния панаир на занаятите в с. Орешак беше голям. Хората проявиха подчертан интерес към демонстрациите и много деца, а и възрастни, не се поколебаха и запретнаха ръкави. Бяха отчетени и добри продажби на изделията от керамика, дърво и текстил.

Втората част от проекта предвиждаше  посещение на ХVIII Международен панаир на традиционните занаяти в Етъра (3-5 септември) и обмяна на опит. Поради пандемичната обстановка в България през лятото организаторите от Габрово отмениха провеждането му, което доведе и до изменение в проекта. Групата занаятчии, участващи в проекта посетиха постоянно действащото изложение на занаятчиите в Етъра и там обмениха опит с занаятчиите, изложили своя продукция там. Посещението се проведе на 10 септември 2022 г.

Състояха се интересни срещи с представители на керамичния, кожарския, дърводелския и други занаяти. Всички те все още усещат последствията от пандемията от Covid 19. Оптимистичното е, че с бавни темпове потокът от туристи се покачва и съответно – продажбите на занаятчиите в сравнение с миналата година.  2022 е по-добра, споделят майсторите.

Също така попитахме майсторите, най-вече представителите на керамичния занаят, които по принцип са големи консуматори на електроенергия как се справят с високите цени на промишления ток. Техния отговор беше, че разчитат на компенсациите от държавата, въпреки, че дори с компенсации плащат по-висок ток отпреди енергийната криза.

Интересна беше  и срещата с дърводелеца-стругар, който използва воден струг. За задвижване на съоръжението се използва само течаща вода, което го прави независим от снабдяването с електроенергия и следователно напълно екосъобразен.

От наша страна представихме информация за традиционния панаир на занаятите в с. Орешак и поканихме габровските занаятчии при интерес да вземат участие през август 2023 г.

Третото основно направление на проекта – Обучение на участниците за древните български знаци и символи в българския бит и култура, намиращи приложение в народните занаяти се проведе на 1 октомври в Троян. Лектор по темата бе доц. Анна Аврамова, която е преподавала този предмет в Националната художествена академия. В края на лекцията беше проведена интересна дискусия.

 

Проект „Биопроизводството в моя роден край“
(2020-2022 г.)

 

Реализирането на проекта включваше провеждане на  учебни часове и посещение на обекти с биопроизводства в Троянския край, както и на Русенски университет „Ангел Кънчев“. В групата за обучение бяха включени 10 ученици от 11-ти  клас на СУ “Васил Левски“-Троян, които проявяваха интерес към биологичните науки.

След приключването на теоретичната част бяха организирани практически мероприятия. На 12 септември 2022 г. група ученици от Средно училище „ Васил Левски“- гр. Троян посети Аграрно-индустриалния факултет на Русенския университет „Ангел Кънчев“. Посещението бе организирано в рамките на проект „Биопроизводството в моя роден край“, финансиран от Фондация ФАЕЛ. Целта на мероприятието бе участниците в проекта да се запознаят с новите машини, използвани в растениевъдството и животновъдството, с напредъка в автоматизацията на аграрния бизнес, с развитието на екологичните аспекти в производството на селскостопански култури, в селекцията, репродукцията  и здравеопазването на животните. Учениците се запознаха и с част от модерната материална база на катедра „Информационни технологии“, където се използват най- новите операционни системи, приложни програмни продукти, среди за разработка на софтуер и подходи за виртуализация. В университетската библиотека младите хора откриха много интересни публикации по различни научни направления.

На стълбите на Русенския университет са групата ученици и двамата преподаватели, организирали посещението  – Мариян Балев (член на УС на Фондация ФАЕЛ) и Мариела Тенева (на втория ред вляво).

 

През м. октомври 2022 г. учениците посетиха малинови насаждения в района на село Дебнево, община Троян. Те преди са били третирани с химични вещества, но сега се отглеждат по биологичен метод. Наторяват се само с естествен животински тор и благодарение на грижите на стопаните плододават в продължение на няколко месеца- от средата на август чак до края на октомври.

Накрая учениците получиха сертификати за проведеното обучение от координатора на проекта г-н Мариян Балев и от г-жа Мариела Тенева, вторият участник в реализацията на проекта.

 

Шесто издание на

Лятната школа по биоземеделие

 

От 16 до 21 юли 2022 г. Фондация ФАЕЛ, заедно с Професионалната гимназия по селско стопанство „Сергей Румянцев“ в Луковит, организираха поредната шеста лятна школа по биоземеделие. Както и през предишните години обучението включваше две части – теоретична и практическа.

Теоретичната част се проведе в х-л „Росица“ в курорта „Св.св. Константин и Елена“ край Варна. Председателят на Управителния съвет на ФАЕЛ проф. Димитър Хаджиниколов изнесе лекции за историята и разпространението на биоземеделието и за съставянето на успешен бизнесплан за собствена биоферма (на снимката по-долу).

Милан Костадинов, който е експерт в „Балкан Биосерт“ ООД в Пловдив, запозна учениците с изискванията за сертифициране на биопроизводители, ангажирани в сферите на растениевъдството, животновъдството и пчеларството (на снимката по-долу).

Практическата част от обучението включваше посещение на биостопанството на Института по планинско животновъдство и земеделие (ИПЖЗ) и на биоферма „Таткова биоградина“ на Марин Петров. В ИПЖЗ доц. д-р Николай Марков (на снимката по-долу) и доц. д-р Цветомира Банчева запознаха младите хора с постиженията на института в областта на биоземеделието и по-специално при производството на биосирене.

Марин Петров (на снимката по-долу) разказа за своята ферма „Таткова биоградина“  и сподели богатия си опит в производството на биозеленчуци, биоподправки и био домашни птици.

 

След като направиха тест за придобитите знания, учениците от ПГСС „Сергей Румянцев“ получиха сертификати, а най-добрите бяха наградени. Най-много точки от теста и от участието в теоретичната част на обучението получи Мирослав Искренов (33 т.), следван от Веско Весков, Марина Павлова и Евгения Кирилова с по 29 т. Накрая всички се подредиха за снимка за спомен от прекараните заедно интересни и полезни дни (на снимката са и двете учителки от ПГСС“Сергей Румянцев“, които отговаряха за лятната школа – Силвия Борисова, крайната вдясно и Биляна Михайлова-Христова, крайната вляво)..

 

Лекции
ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА СЕЛСКИЯ ТУРИЗЪМ В ОБЩИНА ТРОЯН“ (2020/2022 Г.)

 

Проектът предвижда обучение и обмяна на опит. Целевата група са собственици и управители на туристически обекти, предоставящи продукта „селски туризъм“ или желаещи да го предоставят в бъдеще. През първите месеци на 2020 г. бяха направени подготвителните дейности за реализацията на проекта, но след това се наложи той да бъде временно замразен, до настъпването на по-подходяща здравна обстановка в региона. Реализацията на проекта продължи през периода 2021-2022 г. и приключи през м. май 2021 г.

Пандемичната ситуация наложи реализацията на някои от дейностите в онлайн среда. Такава дейност беше проведеното обучение с предварително подбрани представители от двата сектора на тема „Селският туризъм и неговото приложение в Община Троян – проблеми и предизвикателства”.

В рамките на обучението бяха посочени някои от ключовите приоритети пред селския туризъм в региона, както и предизвикателствата породени от Ковид – 19. Освен подбраните участници, в обучението се включиха и представители на местната власт, сред които и членове на постоянната комисия по туризъм към Общински съвет Троян.

Изведените предизвикателства послужиха за добра основа на провелата се през месец май финална дискусия, имаща за цел извеждането на основни приоритети, които да начертаят следващи стъпки към подобряване условията на селския туризъм и традиционните занаяти в общината. До момента, на територията на община Троян, не е прилаган подхода на взаимодействие между селския туризъм и занаятите. Първите стъпки в тази посока успяха да обединят представители на камарата на занаятчиите, собственици на къщи за гости и хора работещи в сферата на услугите.

Основните препоръки произлезли от реализираните проектни дейности включват:

 • Необходимост от редовни срещи на участниците в проекта и след неговото приключване с цел обмен на добри практики и организиране на съвместни дейности.
 • Привличане на още предприемачи в целевата група на проекта.
 • Основен приоритет – Създаване на онлайн платформа за популяризиране на традиционни продукти с бранд Троян, туристически обекти, занаятчийски стоки, традиционни и биохрани.

Участници в проекта от Троян

 

Проект „Подкрепа на МСП, занимаващи се с традиционни занаяти“ (2021/2022 г.)

 

През май 2021 г. стартира проекта „Подкрепа на МСП, занимаващи се с традиционни занаяти“.  Целта на проекта беше да организира и финансира дейностите и обучението на представители на МСП, занимаващи се с традиционни занаяти в община Троян и други общини в Ловешка област. В проекта взеха участие общо 8 представители на занаяти, занимаващи се с керамика, дърводелство, резбарство и други художествени занаяти.

Проекта се проведе в 3 основни направления:

  1. Подпомагане реализацията на продукцията на традиционните занаяти.
  2. Взаимодействие и обмяна на опит с други занаятчии от други райони на България
  3. Обучение по маркетинг и по финансиране на малки предприятия

Първата дейност се проведе на традиционния панаир на занаятите в с. Орешак, общ. Троян от 13-ти до 15-ти август 2021 г. Фондация ФАЕЛ финансира общ щанд на заинтересованите занаятчии – участници в проекта. Представени бяха различни изделия от керамика и дърво. Също така бяха проведени и демонстрации по грънчарство с дървено крачно колело, на което малки и големи имаха възможността да се пробват на занаят и да усетят глината в ръцете си.

Друга интересна демонстрация направи скулптора Крум Велев, който на място изработи с неговата резачка бухал от черешово трупче.

На щанда участие взе и Таня Цветкова  от „Ателие Декор“, която представи своите продукти на тема „направи си сам“, които са ориентирани към деца в неравностойно положение.

Въпреки пандемията от Covid-19 и сравнително по-малкия брой посетители на традиционния панаир на занаятите в с. Орешак интересът към щанда беше голям. Хората проявиха подчертан интерес към демонстрациите и много деца, а и възрастни, не се поколебаха и запретнаха ръкави. Бяха отчетени и добри продажби на изделията от керамика.

Втората част от проекта, а именно взаимодействие и обмяна на опит с други занаятчии от други райони на България се проведе в гр. Велико Търново. Посещението там се проведе на 4-ти февруари 2022 г. Участниците посетиха Самоводската чаршия.

Поради влошилата се обстановка в следствие на пандемията от Covid-19 голяма част от занаятчийските дюкяни в чаршията бяха затворени. Въпреки това имаше няколко магазинчета – тип работилници, където майсторите работеха и трупаха продукция в очакване на повече туристи и по-добри времена. Един от тях беше майстор ножар Кирил Димитров.  Посетихме го в момента, когато снимаше един от неговите изящни ножове с цел продажба в интернет. Той ни сподели, че когато настъпи зимния сезон  с по-малко туристи или в извънредни  условия, като пандемия, интернет е  неговата алтернатива за продажби. Опита, който той ни предаде беше, че в интернет продажбите е изключително важно снимките на изделията да са с много добро качество, а също така много важно е да има подробно описание ( размери, тегло, използвани материали и др.)

Другото ателие, което посетихме беше „Ателие Стойчев“ (на снимката по-долу).  Две поколения майстори на дървени фигурки. Те ни споделиха, че разчитат предимно на чуждестранните туристи.  Пандемията и липсата на туристи ги принудила също да насочат повече действия към интернет продажби, а именно Facebook страница , на която излагат част от продукцията. Въпреки това техния опит показва, че най-много доходи постъпват от туристи.

Посетихме и магазин за керамични изделия от района на Велико Търново. Собственикът сподели, че цените, на които продават производителите, са нараснали в резултат на по-високите цени на електроенергията (наблюдава се и нашия регион).

От наша страна представихме информация за традиционния панаир на занаятите в с. Орешак и поканихме търновските занаятчии при интерес да вземат участие през август 2022 г.

Третото основно направление на проекта – Обучение по маркетинг и по финансиране на малки предприятия се проведе на 19-ти февруари 2022 г.. Срещата се проведе дистанционно заради пандемичната обстановка.  Първата тема бе „Маркетинг за малка фирма“ . Беше направена презентация от проф. Димитър Хаджиниколов, която е поместена в раздела „Събития“. В презентацията бяха представени основите на маркетинга и неговото значение за малките и стартиращи фирми. В края на лекцията беше проведена дискусия, в която участниците имаха възможност да задават въпроси на лектора. Втора част беше „Финансиране на малка фирма“. Темата беше развита от Димитър Пиронков, директор на клона на ОББ в гр. Ловеч. На участниците бяха представени различни възможности за финансиране и също така имаха възможността да поставят въпроси, свързани с тяхната дейност.

 

Лятна школа по биоземеделие – 2021

 

През 2021 г. Лятната школа по биоземеделие се проведе в периода от 15 до 20 юли. Първата част бе теоретична и включваше лекции за историята на биоземеделието, за неговото разпространение и бъдеще. Учениците от Професионална гимназия по селско стопанство „Сергей Румянцев“ в град Луковит получиха нови знания за стартирането на собствен бизнес като био фермери, за условията за сертифициране на био производители в растениевъдството, животновъдството и пчеларството. Практическата част от обучението включваше посещения на действащи био ферми. След това бе проведен тест и на база на получените резултати от теста и от участието в обучението, учениците бяха класирани и наградени. На първите три места се класираха Никол Маринова, Мирослав Димитров и Петко Петков. Всеки участник получи и сертификат за обучението си в ЛШБ – 2021.

По време на лекциите – учениците и преподавателките от ПГСС „Сергей Румянцев“ Нина Няголова и Даниела Райкова

Проф. Димитър Хаджиниколов, председател на УС на Фондация ФАЕЛ, разказва за историята и съвременното състояние на био земеделието

Лекцията на експерта от БалканБиосерт ООД в Пловдив Милан Костадинов е за био пчеларството

Снимка на участниците в ЛШБ 2021 заедно с директорката на ПГСС „Сергей Румянцев г-жа Антоанета Нечева

 

„Биопроизводството в Троянския край“

 

Така се нарича съвместният проект на Фондация ФАЕЛ и СУ „Васил Левски “- Троян. Той се реализира през 2019 г. от Мариела Танева и Мариан Балев, учители в СУ “Васил Левски“ – Троян. Мариан Балев е член на Управителния съвет на фондация ФАЕЛ. Реализирането на проекта включваше по два часа седмично учебни часове и посещение на обекти с биопроизводства в Троянския край. В групата за обучение бяха включени 10 ученици – осем от 11-ти клас и двама от 10-ти клас с повишен интерес към биологичните науки.

С нарастващото производство на биологична земеделска продукция се засилва необходимостта от обучение по биологично земеделие и интересът към придобиване на знания, умения и компетенции в тази област още в училище. Основните цели на това обучение са: да се запознаят учениците със същността и особеностите на биологичното земеделско производство, определяйки ключовите принципи на това производство, с приложението на различни екологосъобразни технологии ; да ги мотивира да продължат да се занимават с биологичното земеделие и след завършване на училище. . В голяма степен обучението по биоземеделие е възпитание в екологосъобразно отношение към околната среда, към грижата за човека и бъдещите поколения. Образователните цели по биоземеделие са насочени и към променящите се ценности, към един по-различен начин на живот и поведение, както и към развиване на умения за изграждане на общество, загрижено за бъдещите поколения. Образованието и обучението по биоземеделие трябва да се превърнат в основния инструмент за промяна на отношението на обществото към околната среда.

В един от часовете гост-лектор бе Стефан Бояджиев-доктор на икономическите науки, който за целта пристигна от София и изнесе пред учениците лекция на тема „Икономически аспекти на биопроизводството“.

Освен темите, които бяха разглеждани в часовете в училище, бяха организирани няколко посещения на обекти с биоземеделие в Троянския край.

Първото посещение бе в производствените бази на „Биопрограма“ на територията на село Дебнево, община Троян. Там учениците бяха посрещнати от началника на базата инж. Богдана Иванова и лаборантката Маргарита Петкова. Те представиха дейността на „Биопрограма“ и основните изисквания за производството на билки по биологичен начин: отстояния от конвенционални полета, разрешени и забранени препарати за третиране и подхранване на растенията, техники за обработка на почвата, получаване и пакетиране на готовите продукти и т.н.

На демонстрационното поле учениците имаха възможност да усетят аромата на свежите билки и да научат как се размножават, коя част от всяко растение се използва с лечебна цел и къде най-често се прилага. Интересно им беше да научат, че бялата медицинска ружа е забранена за бране в диво състояние, но затова пък в базата се произвежда посадъчен материал. Едно от по-непознатите растенията на полето беше т.нар. лечебна пищялка или ангеликата, чиято полезна част е коренът. Бяха показани растения в период на адаптация и процесът на микроразмножаването в лабораторни условия. Срещата в базата завърши с подаръци и снимки.

Вторият обект, който бе посетен, е в село Дебнево – черешовата градина на фирма „Венец-Т“, където трупата бе посрещната от агронома Тихомир Петков. Той сподели, че идеята е фермерите да бъдат максимално близо до природата, да не нарушават съществено естествените природни процеси, релефа, ландшафта или поне да отделят място за флората и фауната да се развиват „от само себе си“. Фирмата създава разнообразни градини с над 50 вида културни растения, които раждат здравословна храна и опазват и възстановяват почвата. Като следват принципите на пермакултурата и биологичното земеделие и използват иновативни подходи, те се стараят да запазват биоразнообразието и природните ресурси. В градината са изградени изкуствени микроезерца, за да бъдат привлечени естествени приятели – птици, гризачи влечуги. На територията на градината има и няколко кошера. Така в тази овощна градина се опитват да подпомагат дивата природа, така че тя да работи за тях и в същото време да произвеждат качествена продукция.

Третият обект, посетен от учениците, бе фирма Мултимпекс ЕООД в село Калейца, община Троян. Една от дейностите на фирмата е производството на биосокове от арония и ябълки. Мултимпекс има собствени насаждения в околностите на с. Калейца. Освен сокове, те произвеждат смлени на прах плодове от арония, ябълки, както и от коприва. Сокът от арония е произведен по специална технология – чрез студено пресоване и пастьоризиране до 85 градуса с цел запазване на богатия биохимичен състав на плода в крайния продукт.

В рамките на проекта бе посетен Фестивалът на науката в София, където учениците видяха много и интересни новости в областта на биологията и другите природни науки. Най-интересни бяха многобройните демонстрации на открито.

В края на обучението имаше тест, който учениците направиха успешно и заслужено получиха сертификати. Дейностите, извършени по проекта, бяха отразени в училищния сайт, на сайта на Фондация ФАЕЛ, в местни медии –„Троян експрес“, „Троянски глас“, както и в централни медии като вестник „Български фермер“ и вестник „Дневник“.

  

 

Проект „Днешните деца – утрешното бъдеще“

Договор BG05M2OP001-3.002-0228-С01 / 07.02.2017 г.
Участваха: ОУ„Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Бежаново, община Луковит
Община Луковит и Фондация ФАЕЛ

 

Pic 1 (1)

Дейност: Спортен клуб „Здрав дух в здраво тяло“

Сформирани са две групи по туристическо ориентиране с 15 ученика във всяка група; – една група по лека атлетика с 15 ученика; Проведени са 99 часа занимания на групите по туристическо ориентиране, от които 32 часа занимания по време на лагер. Доставени са 30 комплекта туристически екипи и оборудване. Проведени са 40 часа занимания на групата по лека атлетика, доставени са 15 комплекта спортни екипи.

Дейност: Допълнително обучение по български език

Има две групи за допълнителна работа с ученици по български език с 15 ученика във всяка група. Проведени са 72 часа работа в групите. Направена е първоначална оценка на степента на владеене на българския език, три последващи оценки, доставени са 12 етажерки, 12 маси и 30 стола. Закупени са две интерактивни дъски и образователен софтуер.

Дейност: Групи по фолклор

Сформирани са две групи с по 15 ученика във всяка група. Проведени са 55 часа занятия с учениците. Групите по фолклор участваха в празника на селото. Поръчани са национални български носии и ромски костюми.

Дейност: Клуб „Социална отговорност“

В Клуб „Социална отговорност“ участват 20 ученика и 20 родителя. Разработен е Правилник за дейността на клуба. Организирани са четири екскурзии, проведени са здравни беседи с учениците.

Дейност: Интегриране на деца, подлежащи на обучение в предучилищна възраст

Записани 18 деца в предучилищна възраст за обучение в подготвителна група в училището. Целта е те да се интегрират за пълноценно обучение в основния курс на училището.

Pic 2 (1)

Беседа с учениците в рамките на проекта с участието на Председателя на УС на Фондация ФАЕЛ проф. Димитър Хаджиниколов