Проекти

 

„Биопроизводството в Троянския край“

Така се нарича съвместният проект на Фондация ФАЕЛ и СУ „Васил Левски “- Троян. Той се реализира през 2019 г. от Мариела Танева и Мариан Балев, учители в СУ “Васил Левски“ – Троян. Мариан Балев е член на Управителния съвет на фондация ФАЕЛ. Реализирането на проекта включваше по два часа седмично учебни часове и посещение на обекти с биопроизводства в Троянския край. В групата за обучение бяха включени 10 ученици – осем от 11-ти клас и двама от 10-ти клас с повишен интерес към биологичните науки.

С нарастващото производство на биологична земеделска продукция се засилва необходимостта от обучение по биологично земеделие и интересът към придобиване на знания, умения и компетенции в тази област още в училище. Основните цели на това обучение са: да се запознаят учениците със същността и особеностите на биологичното земеделско производство, определяйки ключовите принципи на това производство, с приложението на различни екологосъобразни технологии ; да ги мотивира да продължат да се занимават с биологичното земеделие и след завършване на училище. . В голяма степен обучението по биоземеделие е възпитание в екологосъобразно отношение към околната среда, към грижата за човека и бъдещите поколения. Образователните цели по биоземеделие са насочени и към променящите се ценности, към един по-различен начин на живот и поведение, както и към развиване на умения за изграждане на общество, загрижено за бъдещите поколения. Образованието и обучението по биоземеделие трябва да се превърнат в основния инструмент за промяна на отношението на обществото към околната среда.

В един от часовете гост-лектор бе Стефан Бояджиев-доктор на икономическите науки, който за целта пристигна от София и изнесе пред учениците лекция на тема „Икономически аспекти на биопроизводството“.

Освен темите, които бяха разглеждани в часовете в училище, бяха организирани няколко посещения на обекти с биоземеделие в Троянския край.

Първото посещение бе в производствените бази на „Биопрограма“ на територията на село Дебнево, община Троян. Там учениците бяха посрещнати от началника на базата инж. Богдана Иванова и лаборантката Маргарита Петкова. Те представиха дейността на „Биопрограма“ и основните изисквания за производството на билки по биологичен начин: отстояния от конвенционални полета, разрешени и забранени препарати за третиране и подхранване на растенията, техники за обработка на почвата, получаване и пакетиране на готовите продукти и т.н.

На демонстрационното поле учениците имаха възможност да усетят аромата на свежите билки и да научат как се размножават, коя част от всяко растение се използва с лечебна цел и къде най-често се прилага. Интересно им беше да научат, че бялата медицинска ружа е забранена за бране в диво състояние, но затова пък в базата се произвежда посадъчен материал. Едно от по-непознатите растенията на полето беше т.нар. лечебна пищялка или ангеликата, чиято полезна част е коренът. Бяха показани растения в период на адаптация и процесът на микроразмножаването в лабораторни условия. Срещата в базата завърши с подаръци и снимки.

Вторият обект, който бе посетен, е в село Дебнево – черешовата градина на фирма „Венец-Т“, където трупата бе посрещната от агронома Тихомир Петков. Той сподели, че идеята е фермерите да бъдат максимално близо до природата, да не нарушават съществено естествените природни процеси, релефа, ландшафта или поне да отделят място за флората и фауната да се развиват „от само себе си“. Фирмата създава разнообразни градини с над 50 вида културни растения, които раждат здравословна храна и опазват и възстановяват почвата. Като следват принципите на пермакултурата и биологичното земеделие и използват иновативни подходи, те се стараят да запазват биоразнообразието и природните ресурси. В градината са изградени изкуствени микроезерца, за да бъдат привлечени естествени приятели – птици, гризачи влечуги. На територията на градината има и няколко кошера. Така в тази овощна градина се опитват да подпомагат дивата природа, така че тя да работи за тях и в същото време да произвеждат качествена продукция.

Третият обект, посетен от учениците, бе фирма Мултимпекс ЕООД в село Калейца, община Троян. Една от дейностите на фирмата е производството на биосокове от арония и ябълки. Мултимпекс има собствени насаждения в околностите на с. Калейца. Освен сокове, те произвеждат смлени на прах плодове от арония, ябълки, както и от коприва. Сокът от арония е произведен по специална технология – чрез студено пресоване и пастьоризиране до 85 градуса с цел запазване на богатия биохимичен състав на плода в крайния продукт.

В рамките на проекта бе посетен Фестивалът на науката в София, където учениците видяха много и интересни новости в областта на биологията и другите природни науки. Най-интересни бяха многобройните демонстрации на открито.

В края на обучението имаше тест, който учениците направиха успешно и заслужено получиха сертификати. Дейностите, извършени по проекта, бяха отразени в училищния сайт, на сайта на Фондация ФАЕЛ, в местни медии –„Троян експрес“, „Троянски глас“, както и в централни медии като вестник „Български фермер“ и вестник „Дневник“.

  

 

 

Договор BG05M2OP001-3.002-0228-С01 / 07.02.2017 г.
„Днешните деца – утрешното бъдеще“
Участват: ОУ„Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Бежаново, община Луковит
Община Луковит и Фондация ФАЕЛ

 

Pic 1 (1)

Дейност: Спортен клуб „Здрав дух в здраво тяло“

Сформирани са две групи по туристическо ориентиране с 15 ученика във всяка група; – една група по лека атлетика с 15 ученика; Проведени са 99 часа занимания на групите по туристическо ориентиране, от които 32 часа занимания по време на лагер. Доставени са 30 комплекта туристически екипи и оборудване. Проведени са 40 часа занимания на групата по лека атлетика, доставени са 15 комплекта спортни екипи.

Дейност: Допълнително обучение по български език

Има две групи за допълнителна работа с ученици по български език с 15 ученика във всяка група. Проведени са 72 часа работа в групите. Направена е първоначална оценка на степента на владеене на българския език, три последващи оценки, доставени са 12 етажерки, 12 маси и 30 стола. Закупени са две интерактивни дъски и образователен софтуер.

Дейност: Групи по фолклор

Сформирани са две групи с по 15 ученика във всяка група. Проведени са 55 часа занятия с учениците. Групите по фолклор участваха в празника на селото. Поръчани са национални български носии и ромски костюми.

Дейност: Клуб „Социална отговорност“

В Клуб „Социална отговорност“ участват 20 ученика и 20 родителя. Разработен е Правилник за дейността на клуба. Организирани са четири екскурзии, проведени са здравни беседи с учениците.

Дейност: Интегриране на деца, подлежащи на обучение в предучилищна възраст

Записани 18 деца в предучилищна възраст за обучение в подготвителна група в училището. Целта е те да се интегрират за пълноценно обучение в основния курс на училището.

Pic 2 (1)

Беседа с учениците в рамките на проекта с участието на Председателя на УС на Фондация ФАЕЛ проф. Димитър Хаджиниколов